این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:                                          1395/10/20

ثبت نام :                                                                 1395/10/30

زمان برگزاري همايش:                                                 11  بهمن ماه 1395

کارگاه اموزشی :                                                       1395/11/11
 

برگزاری نمایشگاه :                                                    1395/11/11